Adwokat Warszawa - Kancelaria Adwokacka
Adwokat Zbigniew Roman

Jak odzyskać pieniądze z konta zmarłego krewnego?

Jak odzyskać pieniądze z konta zmarłego krewnego?

W ostatnim czasie coraz więcej słyszy się o kontach bankowych, których właściciel nie żyje i nikt nie stara się odebrać z nich pieniędzy. Wynika to z różnych powodów m.in. z tego, że spadkobiercy nie wiedzą jak można odzyskać zdeponowane na koncie pieniądze. Poza tym nierzadko nawet najbliżsi nie mają pojęcia o istnieniu konta. Poniżej kilka słów o tym, co należy zrobić, by otrzymać pieniądze znajdujące się na koncie zmarłego.

Jak zabezpieczyć konto na wypadek śmierci?

Najlepszym sposobem na wydobycie pieniędzy z konta bankowego jest upoważnienie wybranej osoby do korzystania z niego lub założenie konta, jako współwłasności. W takim wypadku nie będzie problemu z wypłatą pieniędzy nawet po śmierci jednego z właścicieli. Ponadto właściciel konta może wykonać specjalną dyspozycję w banku, na mocy, której wskazana osoba może dysponować funduszami znajdującymi się na koncie po jego śmierci. Te rozwiązania są bardzo wygodne, jeśli weźmiemy pod uwagę chociażby organizację pogrzebu. Osoba mająca dostęp do konta może opłacić niezbędne wydatki bez konieczności oczekiwania na sprawę spadkową.

Jak wypłacić pieniądze po śmierci właściciela?

Jeśli właścicielem konta była jedna osoba i nie ustanowiła ona swojego pełnomocnika na wypadek śmierci, konto zostaje zablokowane, aż do momentu, gdy zgłoszą się do banku spadkobiercy z odpowiednimi dokumentami. Aby móc wypłacić pieniądze trzeba mieć przy sobie jeden z poniższych dokumentów:

1. prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku po zmarłym;
2. sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia.

Jak uzyskać dokument potwierdzające nabycie spadku?

Prawo do dziedziczenia nie działa automatycznie. O ile drobnymi pamiątkami bliscy mogą podzielić się według uznania, o tyle zarządzanie majątkiem zmarłego jest dokładnie opisane w prawie spadkowym. Majątek może być dziedziczony na mocy ustawy lub zgodnie z zapisami znajdującymi się w testamencie. Aby uzyskać prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku, spadkobierca ustawowy lub powołany w testamencie, musi złożyć do sądu wniosek o stwierdzeniu nabycia spadku. We wniosku należy wskazać uczestników postępowania – innych spadkobierców zarówno ustawowych jak i testamentowych. Do wniosku powinny być załączone akt zgonu, akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci (w razie konieczności inne dokumenty wymagane przez sąd). Po rozpatrzeniu sprawy sąd wydaje postanowienie o nabyciu spadku. W takim przypadku na pewno przyda się profesjonalna pomoc adwokata od spraw spadkowych.

Zamiast do sądu można udać się również do notariusza w celu potwierdzenia nabycia spadku. W tym wypadku wszystkie osoby uprawnione do dziedziczenia powinny stawić się w kancelarii i wyrazić zgodę na potwierdzenie dziedziczenia.

Ważne!

  • Potwierdzenie nabycia spadku dokonane w kancelarii notariusza musi odbyć się w ciągu 6 miesięcy od daty śmierci spadkodawcy.
  • W przypadku, gdy zmarły sporządził testament, notariusz w obecności spadkobierców otwiera i ogłasza testament, a następnie sporządza akt poświadczenia dziedziczenia.
  • Poza pieniędzmi zdeponowanymi na koncie bankowym spadkobiercy mają również prawo do odbioru pieniędzy zgromadzonych przez zmarłego na koncie Otwartego Funduszu Emerytalnego oraz na subkoncie ZUS. Jeśli spadkobiercy nie wiedzą, w którym funduszu zmarły odkładał pieniądze, należy złożyć wniosek w ZUS o jego ustalenie.


« powrót do listy artykułów