Adwokat Warszawa - Kancelaria Adwokacka

Sprawy rodzinne

Kancelaria Adwokacka Zbigniewa Romana reprezentuje Klientów i udziela im pomocy prawnej w czasie sporów na tle zróżnicowanych stosunków rodzinnych dotyczących w szczególności alimentacji, władzy rodzicielskiej, kontaktów i opieki nad dziećmi oraz ustalania i zaprzeczania ojcostwa. Zakres działań obejmuje pomoc w dochodzeniu roszczeń w stadium sądowym oraz współpracę i negocjacje między rodzicami w stadium przedsądowym. Pomoc kancelarii sprowadza się też do redagowania i przygotowywania wszelkich pism procesowych odnoszących się do materii prawno-rodzinnej. Zapewniamy wsparcie podczas postępowań nieprocesowych. Do najczęstszych spraw prowadzonych przez naszą Kancelarię należą sprawy o dochodzenie, obniżenie oraz podwyższenie alimentów na dzieci oraz obecnych bądź byłych małżonków.

Sprawy spadkowe

Adwokat sprawy spadkowe

W zakres usług świadczonych przez naszą kancelarię wchodzi udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących wszelakich spraw spadkowych. Zajmujemy się prowadzeniem spraw o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek i podział spadku. Do usług świadczonych przez naszych warszawskich prawników należą porady prawne dotyczące ogólnie pojętych zagadnień spadkowych oraz analiza skomplikowanych kwestii związanych z dziedziczeniem. Porad prawnych z zakresu prawa spadkowego udzielamy na spotkaniach w warszawskiej siedzibie kancelarii, a obejmują one m.in. analizę przedstawionego problemu oraz omówienie przepisów prawa spadkowego w kontekście znalezienia najkorzystniejszego prawnego rozwiązania problemu. Ważnym aspektem działań kancelarii jest również udzielanie pomocy w dziedzinie sporządzania testamentów oraz doradztwo we wszelkich potencjalnych kwestiach związanych z konsekwencjami wynikającymi z planowanych decyzji spadkowych. Nasza Kancelaria prowadzi sprawy spadkowe obejmujące wszelkie procesy dotyczące prawno-cywilnych sporów związanych z dziedziczeniem. Przygotowujemy w imieniu Klienta pozwy oraz wszelkie wnioski i pisma procesowe.

Dobra osobiste - ochrona

Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa autorskiego oraz prasowego. Prowadzimy obsługę prawną w kwestiach związanych z ochroną dóbr osobistych oraz w dochodzeniu roszczeń majątkowych i niemajątkowych z tym związanych. Występujemy jako reprezentant prywatnych i instytucjonalnych Klientów, którzy realizują swoje prawa na etapach sądowych oraz na etapie odpowiedzi i sprostowań prasowych.

Posiadanie i własność

Udzielamy pomocy prawnej w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących prawa własności i posiadania. W ramach świadczonych usług kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw nie tylko spadkowych, ale również o zasiedzenie, o naruszenie posiadania, o eksmisje i o podział majątku.

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria udziela pomocy prawnej w postepowaniach o otrzymanie należnego odszkodowania z tytułu niedotrzymania warunków umowy, jak również w sprawach o zadośćuczynienie. Zakres działań kancelarii obejmuje pomoc w dochodzeniu roszczeń w stadium sądowym oraz współpracę i negocjacje między stronami w stadium przedsądowym. Pomoc kancelarii sprowadza się też do redagowania i przygotowywania pism procesowych, takich jak pozwy, wnioski, zażalenia, sprzeciwy, apelacje i skargi kasacyjne.

Inne sprawy prawne