Adwokat Warszawa - Kancelaria Adwokacka

Postępowanie rozwodowe

Adwokat alimenty Warszawa

Kancelaria prowadzi sprawy rozwodowe w pełnym wymiarze. W obszarze usług adwokackich dotyczących spraw rozwodowych znajdują się wszystkie czynności, które zmierzają do stwierdzenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania określonego wymiaru władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, ustalenia kwestii dotyczących zamieszkania dziecka, a także określenia obowiązku alimentacyjnego. Kancelaria prowadzi również sprawy o separacje.

Porady prawne rozwodowe

Udzielamy porad prawnych dla osób rozważających rozwód bądź separację. W trakcie rozmowy z adwokatem, klient uzyskuje całokształt istotnych informacji związanych z konsekwencjami rozwodu oraz przebiegiem sprawy rozwodowej zarówno w kontekście prawno-cywilnym i prawno-rodzinnym, jak również w kontekście finansowym.

Przygotowanie pism procesowych

Nasi adwokaci pomagają w przygotowaniu pism procesowych w sprawach o rozwód z orzeczeniem winy jak i bez orzekania o winie, w sprawach o rozwód z podziałem majątku lub mieszkania, a także w sprawach o rozwód z ustaleniem kwestii, takich jak odpowiednie alimenty dla małżonka oraz dla dzieci. Kancelaria udziela również wszelkiej pomocy w przygotowaniu pism procesowych zmierzających do ustalenia opieki i władzy rodzicielskiej w sprawach rozwodowych.

Zagadnienia związane z rozwodem

Zatrudnieni w kancelarii adwokaci służą pomocą prawną w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących podziału majątku w trakcie spraw rozwodowych jak rownież doradzają w sprawach związanych z rozdzielnością majątkową i jej konsekwencjami dla dalszej wspólnej egzystencji ekonomicznej małżonków. Kancelaria prowadzi również sprawy o podział majątku po uprawomocnieniu się rozwodu. Kancelaria zapewnia pełną dyskrecję w trakcie udzielanych porad oraz prowadzonych spraw.

Sprawy cywilne