Adwokat Warszawa - Kancelaria Adwokacka

Polityka prywatności

 

Pliki cookies

 1. Korzystanie ze Strony możliwe jest gdy Użytkownik posiada urządzenie z dostępem do sieci Internet, z przeglądarką internetową.
 2. Strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym (odbiorczym) Użytkownika. Pliki cookies służą zapewnieniu prawidłowego działania Strony oraz celom statystycznym, np. badaniu popularności poszczególnych zakładek i usług.
 3. Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej.
 4. Użytkownik może usunąć przechowywane pliki cookies z urządzenia końcowego poprzez wybór odpowiednich ustawień w używanej przez siebie przeglądarce stron www.

Usługa zamówienia i przesyłania Newslettera

 1. Każdy Użytkownik korzystający ze Strony SRDK, może zamówić Newsletter.
 2. Zamówienie usługi wymaga podania adresu poczty elektronicznej Użytkownika w polu „email” na Stronie oraz udzielenia zgody na postanowienia Regulaminu.
 3. Zamówienie usługi Newslettera jest nieodpłatnie. Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi przesyłania Newslettera.
 4. Użytkownik może zrezygnować z zamówienia usługi Newslettera w dowolnym czasie wysyłając odpowiednią informację pod adres poczty elektronicznej biuro@srdk.pl.
 5. Zgody jakich udziela Użytkownik, który zamawia Newsletter:
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.) przez: Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerka z siedzibą w Warszawie, ul. Aleksandra Wejnerta 28A, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO” oraz przepisami ustawodawstwa krajowego dotyczącego danych osobowych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda została udzielona w sposób dobrowolny.
 • Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez: Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerka z siedzibą w Warszawie, ul. Aleksandra Wejnerta 28A, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego (telemarketing), prowadzonego przez wskazane firmy, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

Informacja Administratorów Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych są:
  Szymańczyk Roman Deresz Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerka z siedzibą przy ulicy Aleksandra Wejnerta 28A, 02-619 Warszawa, NIP: 5252515108, REGON: 144777694
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, prosimy o kontakt na adres mailowy: daneosobowe@srdk.pl;
 3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych (w tym w związku z wysyłaniem materiałów publicystycznych, naukowych i promocyjnych oraz informacji o organizacji wydarzeń, takich jak szkolenia, warsztaty, konferencje itp.);
 4. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 5. Pana/Pani dane osobowe, przetwarzane w celach, o których mowa w pkt. 3, będą przechowywane przez okres 10 lat;
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, w tym uzyskania ich kopii oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/ Pani, narusza przepisy RODO;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), RODO oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego w zakresie ochrony danych osobowych.
Inne sprawy prawne