Adwokat Warszawa - Kancelaria Adwokacka

Postępowanie karne - oskarżony

Adwokat sprawy karne Warszawa

Nasza Kancelaria zajmuje się szeroko pojmowanym obszarem prawa karnego. Prowadzimy przede wszystkim sprawy karne związane z obroną interesów oskarżonego. W ramach kompleksowej obsługi występujemy w imieniu Klienta przed wszelkimi organami wymiaru sprawiedliwości. Służymy pomocą przy opracowywaniu wszelkich pism procesowych. Przygotowujemy m.in. skargi kasacyjne, zażalenia i apelacje. Zakres usług oferowanych przez Kancelarię Adwokacką Zbigniewa Romana obejmuje też doradztwo prawne w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną.


Postępowanie karne - pokrzywdzony

Oferujemy pomoc prawną na etapie sporządzania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, jak też podczas postępowań karnych w fazie prokuratorskiej i sądowej. Występujemy jako reprezentant nie tylko osób pokrzywdzonych, ale również oskarżycieli posiłkowych oraz powodów cywilnych w trakcie tzw. powództw adhezyjnych. Usługi świadczymy na terenie Warszawy oraz poza jej granicami.

Etap postępowania przygotowawczego

Udzielamy pomocy prawnej osobom podejrzanym i tymczasowo aresztowanym w trakcie postępowania przygotowawczego. Uczestniczymy w czynnościach przesłuchania i stawiania zarzutów. Zapewniamy asystę podczas posiedzeń w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie aresztu.

Sprawy wykroczeniowe

Świadczona przez nas pomoc prawna z obszaru wykroczeń obejmuje reprezentację osoby pokrzywdzonej lub obwinionej. Zapewniamy uczestnictwo w postępowaniach we wszelakich sprawach wykroczeniowych. W zakresie prawa karnego nasi adwokaci zajmują się także kompleksowym doradztwem prawnym dotyczącym kwestii związanych z kodeksem wykroczeń i kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Etap postępowania wykonawczego

Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach związanych z postępowaniem wykonawczym. Reprezentujemy klientów przed sądami penitencjarnymi w sprawach dotyczących przerwy oraz odroczenia wykonania kary, a także w postępowaniach dotyczących przedterminowego zwolnienia z odbywania reszty kary. Kancelaria reprezentuje Klientów również w sprawach o wydanie zgody na odbywanie kary w warunkach dozoru elektronicznego.

Sprawy karne