Adwokat Warszawa - Kancelaria Adwokacka
Adwokat Zbigniew Roman

Zmiany w Kodeksie Rodzinnym - korzystne dla jedności rodziny

Problem zabierania dzieci rodzicom z powodu ubóstwa to temat podejmowany już od wielu lat. Każdego roku do kancelarii prawniczych przychodzi spora grupa ludzi szukając pomocy w odzyskaniu swojego potomstwa. Wraz z początkiem tego roku doszło do zmian w prawie rodzinnym, które systematycznie staje się coraz bardziej przyjazne rodzinie.

Zmiany w Kodeksie Rodzinnym

Przyczyny odbierania dzieci rodzicom

Przeniesienie dziecka z domu rodzinnego do instytucji opiekuńczej nigdy nie wpływa pozytywnie na dziecko. Dlatego też powód, dla którego podejmowana jest taka decyzja powinien być ważny. Wśród przyczyn dających prawo do odebrania dzieci rodzicom znajduje się przede wszystkim celowe działanie na niekorzyść małoletniego. Najczęściej wśród powodów takiego działania jest przemoc domowa, złe warunki mieszkaniowe oraz nieporadność wychowawcza rodziców. Niestety nierzadko do tej ostatniej grupy zaliczano również problemy finansowe rodziców. Średnio 350 dzieci rocznie trafiało do rodzin zastępczych z powodu biedy.

Zmiany w przepisach

Głównym zarzutem w kierunku Państwa było to, że woli przeznaczyć duże sumy na utrzymanie dziecka w instytucji opiekuńczej niż pieniądze te przeznaczyć na wsparcie rodziny biologicznej. Problem ten podnoszony był przez urzędników, prawników i przez organizacje zrzeszające rodziny. Niestety jak dotąd nie pojawiło się sensowne rozwiązanie, które blokowałoby możliwość zabierania dzieci biednym rodzicom. Od tego roku uległ zmianie przepis 112 Kodeksu Rodzinnego, zgodnie, z którym dziecko można umieścić w formule pieczy zastępczej tylko wtedy, gdy wcześniejsze formy pomocy nie przyniosły skutku. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy bezpośrednio zagrożone jest zdrowie i życie dziecka. W takim wypadku może być ono odebrane i przekazane niezwłocznie pod opiekę rodziny zastępczej lub do innej instytucji opiekuńczej.

Co to oznacza dla rodzin?

Zmiany w Kodeksie Rodzinnym zwiększają poczucie bezpieczeństwa w ubogich rodzinach. Dzięki nim polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie, a nie obawiać się odbierania dzieci. Warto przy tym wspomnieć o korelacji zmian w Kodeksie Rodzinnym z programem Rodzina 500+. Zgodnie z założeniami pieniądze przyznawane na każde dziecko w ubogich rodzinach pozwolą wielu z nich odbić się od ekonomicznego dna. W razie pytań i wątpliwości, na pewno pomoże Państwu nasz adwokat rodzinny z Warszawy.

« powrót do listy artykułów