Adwokat Warszawa - Kancelaria Adwokacka
Adwokat Zbigniew Roman

Przedstawicielstwo

przedstawicielstwo

Działania adwokackie bardzo często wiążą się z reprezentacją klienta przed sądem, urzędami, podmiotami prawnymi czy osobami fizycznymi. Aby możliwe było działanie w imieniu klienta, adwokat musi zostać upoważniony do tego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Jeśli potrzebujesz przedstawicielstwa w sądzie, zgłoś się do naszej Kancelarii prawa karnego w Warszawie.

Przedstawicielstwo – definicja

Przedstawicielstwo to instytucja prawa cywilnego umożliwiająca dokonywanie pewnych czynności prawnych w imieniu podmiotu, który nie chce bądź nie może działać osobiście. Aby czynność prawna dokonywana przez przedstawiciela wywołała skutki prawne dla reprezentowanego, musi mieścić się w granicach upoważnienia, a przedstawiciel musi działać w imieniu mocodawcy w sposób wyraźny lub dorozumiany.

Rozróżniamy przedstawicielstwo ustawowe, które opiera się na przepisach ustawy oraz przedstawicielstwo opierające się na oświadczeniu woli mocodawcy (inaczej pełnomocnictwie).

Adwokat – pełnomocnikiem swojego klienta

W przypadku kancelarii adwokackich jednym z pierwszych dokumentów, które podpisuje klient jest Pełnomocnictwo. Jest ono bardzo ważne, ponieważ pozwala działać adwokatowi w imieniu klienta. Brak podpisanego pełnomocnictwa sprawia, że dokument wysyłany w imieniu klienta do sądu, urzędu, osoby prawnej czy osoby fizycznej nie może wywoływać skutków prawnych, o czym należy pamiętać rozpoczynając współpracę z kancelarią. Pełnomocnictwo nie jest konieczne w momencie, gdy klient przychodzi jedynie po poradę prawną bądź pomoc, która nie wymaga zaangażowania adwokata jako pełnomocnika.

Czego nie może zrobić przedstawiciel?

Pomimo, że przedstawiciel ma prawo do dokonywania większości czynności prawnych w imieniu swojego klienta (jeśli ustawa nie mówi inaczej), są też czynności zakazane. Jedną z nich jest spisywanie testamentu, która to czynność musi być wykonana własnoręcznie przez testatora, chyba ze jest spisana w formie aktu notarialnego.

Zalety i wady posiadania przedstawiciela prawnego


Do niewątpliwych zalet posiadania przedstawiciela należy możliwość umocowania profesjonalisty do dokonania czynności prawnych wymagających przygotowania merytorycznego. Dzięki fachowej wiedzy fachowy pełnomocnik może uchronić klienta przed wieloma negatywnymi skutkami prawnymi, które częstokroć wynikają z barku wiedzy prawniczej np. poprzez podpisanie niekorzystnej umowy.

Udzielając pełnomocnictwa należy dokładnie poznać swojego przyszłego przedstawiciela. Trzeba pamiętać, że każde jego zaniedbanie, opóźnienie czy niedopatrzenie może mieć konkretne skutki prawne dla klienta np. niestawiennictwo w sądzie na rozprawie może skutkować przedłużeniem się całej sprawy lub niekorzystnym jej zakończeniu. Powyższa uwaga dowodzi zasadności wyboru pełnomocnika w sposób selektywny i przemyślany.

Podstawa prawna

Art. 95 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

« powrót do listy artykułów