Adwokat Warszawa - Kancelaria Adwokacka

Blog

Adwokat Zbigniew Roman

Dane osobowe – czym są?

W ostatnim czasie bardzo głośno mówi się o ochronie danych osobowych. Warto jednak zaznaczyć, że wiele osób, które domagają się ich ochrony, nie do końca wie, co kryje się pod tym pojęciem. Czym więc są „dane osobowe”?

Dane osobowe i wrażliwe
Zgodnie z przepisami danymi osobowymi są te, za pomocą, których można zidentyfikować konkretną osobę. Tym samym pod pojęciem danych osobowych najczęściej mieszczą się imię, nazwisko, PESEL, NIP, numer dokumentu tożsamości, dane teleadresowe. Wszystkie powyższe informacje należą do danych szczególnie wrażliwych podlegających ochronie. Warto jednak zauważyć, że są również inne grupy danych, które mogą być ujawniane tylko w bardzo szczególnych sytuacjach. Wśród nich można wymienić m.in.:

• dane o stanie zdrowia;
• informacje dotyczące majątku;
• informacje dotyczące stosunku pracy i wynagrodzenia;
• dane dotyczące uzależnień oraz terapii.

Udostępnienie powyższych danych przez osoby trzecie nie powinno mieć miejsca i może być karalne.

Udostępnianie swoich danych
Wprawdzie nasze dane są chronione prawnie, ale tylko wtedy, gdy wyciekną nie z naszego powodu. Jeśli sami je udostępniamy, to ponosimy pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie. Dlatego bardzo ważne jest przemyślane korzystanie ze swoich danych i udostępnianie ich w takim stopniu jaki jest konieczny do wykonania wybranej czynności. Doskonałym tego przykładem jest robienie zakupów w sklepach internetowych. Do dokonania zakupu niezbędne są takie dane jak:

• imię i nazwisko klienta;
• adres dostawy;
• adres do wystawienia faktury.

Jednakże bardzo często składając zamówienie w sklepie wymagane są także dodatkowe informacje oznaczone, jako „konieczne” np. numer telefonu czy adres e-mail. W przypadku tych danych, w większości wypadków, podawanie ich nie ma uzasadnienia w transakcji kupna- sprzedaży. Warto wiedzieć, że udostępniając te dane sami pozwalamy na ich wykorzystanie, w określonych w regulaminie sytuacjach – nie zawsze związanych z zakupem konkretnego towaru.

Ochronę naszych danych osobowych gwarantuje polskie prawo. Należy jednak pamiętać, że głównymi zarządzającymi jesteśmy my sami. Jeśli udostępniamy swoje dane musimy brać pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

« powrót do listy artykułów